Ik wil graag op de reservelijst. Wanneer er een plekje vrij komt voor deze retraite, sturen we jou een mail.
E-mail We delen uiteraard je e-mailadres niet met andere partijen.
We starten om 20 uur. Ga alvast lekker zitten. Neem een kop thee of koffie. Steek bijvoorbeeld een kaarsje aan. En geniet van de muziek.
Het verhaal achter 'It is well with my soul' Horatio en Anna Spafford uit Chicago verloren in 1871 hun zoontje aan longontsteking. In hetzelfde jaar raakten ze al hun bezittingen kwijt door een grote brand. Twee jaar later besloten ze naar Europa te gaan voor een evangelisatiereis. Anna ging met de meisjes vooruit. Maar het schip kwam in botsing met een ander schip en zonk. De vier meisjes verdronken. Alleen Anna werd gered. Ze stuurde haar man een telegram en hij stapte meteen op het schip naar Engeland om bij haar te kunnen zijn. Tijdens de reis, toen ze voorbij de plek kwamen waar zijn dochters waren omgekomen, schreef Horatio een ontroerend lied, dat gebaseerd is op Psalm 62: It is well with my soul.* Het wordt nog steeds over de hele wereld gezongen. Bij God vindt mijn ziel rust. Hoe kun je zoiets zeggen als je wereld is ingestort? Als je zo’n groot verlies hebt geleden? David komt niet met een goedkope oplossing. Hij vertelt wat hij heeft ervaren: dat je in je verdriet en wanhoop toch rust kunt vinden bij God. Het betekent niet dat je de pijn en het verlies niet meer voelt. Maar in de ergste storm kan God je ankerpunt worden. Hij kan de rots zijn waar je houvast kunt vinden. De tent waarin je kunt schuilen.